Άλλα Eπίκαιρα Θέματα - Ανακοινώσεις

Ιόνιος Σχολή - Επιτυχίες στα Διπλώματα Ξένων Γλωσσών

Ioύλιος 2017

Για μία ακόμα χρονιά, μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ιονίου Σχολής στις Εξετάσεις για την Πιστοποίηση στις Ξένες Γλώσσες (Μάιος και Ιούνιος 2017).

Ειδικότερα:

Για τα διπλώματα της Αγγλικής Γλώσσας (Cambridge English Language Assessment), τα ποσοστά επιτυχίας ήταν από τα υψηλότερα του Βρετανικού Συμβουλίου:

ΚΕΤ Α2 Pass with Merit 22,5 %
             Pass 44,5%
PET B1 Pass with Distinction 24 %
             Pass with Merit 26,5 %
             Pass 32%
First Certificate in English (FCE): ποσοστό επιτυχίας 88%. Από αυτούς ποσοστό 8% με Grade A.

Για τα διπλώματα της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας (Institut Francais και Goethe-Institut): ποσοστό επιτυχίας άνω του 90%.

Ευχόμαστε στα παιδιά μας την ίδια επιτυχία στη συνέχεια των σπουδών τους!