Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Α. Για μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄τάξη του Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής
           
Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2017-18 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοτικών Σχολείων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Γυμνασίου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

PDF 30  Εδώ μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να τυπώσετε την εξεταστέα ύλη.

     

B. Υποτροφίες "Θέτιδος Καβαλιεράτου 100" για μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2017-18 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Γυμνασίων της Αττικής. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 1 Απριλίου 2017, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

PDF 30  Εδώ μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να τυπώσετε την εξεταστέα ύλη.

 

 Γ. Υποτροφίες "Απόλλωνος Καβαλιεράτου" για μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2017-18 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 1 Απριλίου 2017, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής γίνεται ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών.

PDF 30  Εδώ μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να τυπώσετε την εξεταστέα ύλη.

  

 Δ. Για μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme της Ιονίου Σχολής

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2017-18 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου οι οποίοι εγγράφονται στο 1ο έτος του ΙΒ Diplοma Programme.

Πρόκειται για υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας, Kαλλιτεχνικές, Μουσικές και Αθλητικές Υποτροφίες, καθώς και υποτροφίες για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα "Further Mathematics" ή να ακολουθήσουν σπουδές στην επιστήμη της Ιατρικής.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα δύο χρόνια του προγράμματος ΙΒ Diploma, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, των Μαθηματικών (στην Ελληνική Γλώσσα) και της Αγγλικής Γλώσσας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν συνεννοήσεως, τις ακόλουθες ημερομηνίες: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, Τετάρτη 1 και Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει την ημέρα εκείνη να προσκομίσουν:
• Πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας
• Όσοι ενδιαφέρονται για υποτροφία στις Εικαστικές Τέχνες, το «portfolio» τους,
• Όσοι ενδιαφέρονται για Μουσική Υποτροφία, τον Τίτλο Σπουδών και Βεβαίωση που να αποδεικνύει τα χρόνια παρακολούθησης μαθημάτων σε Ωδείο. Η ακρόαση (audition) θα γίνει, επίσης, την ίδια μέρα.  (Οι υποψήφιοι να φέρουν το μουσικό όργανο που θα χρειαστούν.  Το Σχολείο διαθέτει πιάνο και ντραμς).
• Όσοι ενδιαφέρονται για αθλητική υποτροφία, το Δελτίο Αθλητή και Βεβαίωση Συμμετοχής σε αγώνες (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο).

PDF 30  Εδώ μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να τυπώσετε την εξεταστέα ύλη.
 


Ε. Αθλητικές Υποτροφίες

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2017-18 ολικές και μερικές υποτροφίες και σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο και έχουν διακριθεί ατομικά ή ως μέλη Εθνικών Ομάδων σε Ολυμπιακά Αθλήματα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτησή τους στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

 

ΣΤ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής

Στους τρεις πρώτους μαθητές των τάξεων A', B' και Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
 
Ζ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής
 
1. Στους τρεις πρώτους μαθητές της A' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
2. Υποτροφία «Θέμιδος Καβαλιεράτου»:  Στον πρώτο μαθητή της B' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχεται η υποτροφία «Θέμιδος Kαβαλιεράτου», που είναι η πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ' τάξεως του Γενικού Λυκείου.

Επίσης, στον δεύτερο και τρίτο μαθητή της Β' τάξης παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα της επόμενης τάξεως.


Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.