Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Για το σχολικό έτος 2020-'21 η Ιόνιος Σχολή προσφέρει υποτροφίες σε νέους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν: 

α. στην Α' τάξη του Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής

β. στην Α' τάξη του Λυκείου (Υποτροφίες "Θέτις Καβαλιεράτου 100") 

γ. στη Β' τάξη του Λυκείου (Υποτροφίες "Απόλλων Καβαλιεράτος") 

δ. στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme της Ιονίου Σχολής

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα.

 

ε. Αθλητικές Υποτροφίες

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2020-'21 ολικές και μερικές αθλητικές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο και έχουν διακριθεί ατομικά ή ως μέλη Εθνικών Ομάδων σε Ολυμπιακά Αθλήματα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Οι υπότροφοι μαθητές έχουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων της Ιονίου Σχολής.

Η υποτροφία καλύπτει τη φοίτησή τους στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

 

στ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής

Στους τρεις πρώτους μαθητές των τάξεων A', B' και Γ' Γυμνασίου του Σχολείου μας παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
 
ζ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής
 
1. Στους τρεις πρώτους μαθητές της A' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
2. Υποτροφία «Θέμιδος Καβαλιεράτου»:  Στον πρώτο μαθητή της B' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχεται η υποτροφία «Θέμιδος Kαβαλιεράτου», που είναι η πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ' τάξεως του Γενικού Λυκείου.

Επίσης, στον δεύτερο και τρίτο μαθητή της Β' τάξης παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα της επόμενης τάξεως.


Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.