Βιολογία

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται στην Α’, Β' και Γ’ Γυμνασίου και μέσα από τη διδασκαλία του επιδιώκεται:
1. Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα βασικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της Βιολογίας ως επιστήμης.
2. Να αποκτήσουν διευρυμένο υπόβαθρο βασικών και σύγχρονων γνώσεων.
3. Να αναπτύξουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν και να αιτιολογούν τη σχέση της Βιολογίας με την καθημερινή ζωή.
4. Να αξιοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την αξιολόγηση δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Στην Α’ τάξη του Γυμνασίου στην πρώτη τους επαφή με το μάθημα τα παιδιά, μετά από μία σύντομη εισαγωγή στην επιστήμη της Βιολογίας, μελετούν την οργάνωση της ζωής και τις λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών: την πρόσληψη ουσιών και την πέψη, τη μεταφορά και την αποβολή ουσιών, την αναπνοή, τη στήριξη και την κίνηση, την αναπαραγωγή και τους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί αντιδρούν στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους. Σε καθεμία από τις παραπάνω λειτουργίες γίνεται αναλυτική αναφορά στον ανθρώπινο οργανισμό.

Στη Β' Γυμνασίου εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τους οργανισμούς και το περιβάλλον τους, τον μεταβολισμό και στις ασθένειες.

Στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές κινούνται σε πιο διευρυμένο και σύνθετο επίπεδο. Ειδικότερα, το αντικείμενο διδασκαλίας αναφέρεται στην οργάνωση της ζωής και τα βιολογικά συστήματα, στη διατήρηση και τη συνέχεια της ζωής. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς οι γνώσεις των μαθητών εμπλουτίζονται σε σχέση με τη Γενετική Μηχανική και τη Βιοτεχνολογία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Το αντικείμενο της Βιολογίας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ανθρώπινη φύση και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περιγράφει δε και ερμηνεύει βιολογικές έννοιες, λειτουργίες και φαινόμενα. Οι μαθητές, κινητοποιούμενοι και από το διδάσκοντα, ανακαλύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή και τους οργανισμούς με τη χρήση των εξής μέσων:
την παρουσίαση του μαθήματος από το διδάσκοντα
το διάλογο και τις ερωταπαντήσεις
την ερευνητική μέθοδο (με μαθητικές εργασίες, ομαδικές ή ατομικές)
τις νέες τεχνολογίες και τα οπτικοακουστικά μέσα
το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που επιτρέπουν τη συνολική περιγραφή του επιπέδου του μαθητή σε ποικίλους τομείς και όχι μόνον την αποτίμηση της επίδοσής του μέσω γραπτών δοκιμασιών. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στους εξής τομείς:
α. στις γνωστικές ικανότητες, δηλ. την αναζήτηση, την κατανόηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και τη σύνθεση πληροφοριών, την εφαρμογή της νέας γνώσης, την κριτική και δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.
β. στις κοινωνικές δεξιότητες, δηλ. την ικανότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα συνεργασίας, την υπευθυνότητα απέναντι στους άλλους σε περίπτωση ομαδικών εργασιών.
γ. στο ενδιαφέρον και τη διάθεση συμμετοχής σε ποικίλες δραστηριότητες και την προσπάθεια που κατέβαλε.
δ. στις στρατηγικές προσέγγισης των εργασιών, δηλ. τη μεθοδικότητα στη συλλογή των πληροφοριών, την ευελιξία και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και την ολοκλήρωση  μίας ανειλημμένης εργασίας.

Εκείνο που καθιστά, τελικά, ενδιαφέρον το μάθημα της Βιολογίας είναι ότι, μέσα από εικόνες και παραστάσεις, από δραστηριότητες και πειράματα, προσεγγίζουμε τη σύνθετη επιστημονική γλώσσας της ίδιας της ζωής μας.