Θρησκευτικά

Η Θρησκεία αποτελεί μνημείο πολιτισμού και παράδοσης, πηγή ηθικότητας και κοινωνικότητας. Σε μία ηλικία που το παιδί απορεί και εξερευνά, ανακαλύπτει αρχές και αξίες, θέτει πρότυπα, προβληματίζεται και διευρύνει το γνωστικό του ορίζοντα, η θρησκευτική εκπαίδευση αναλαμβάνει να το βοηθήσει να κατανοήσει τα σημερινά δεδομένα και να προσαρμοστεί.    

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του πνευματικού ανθρώπου είναι βέβαια η θρησκευτική ζωή.  Άνοιγμα σ’ αυτήν προσπαθεί να κάνει το μάθημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής, που διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου. Οι σκοποί του μαθήματος των Θρησκευτικών μπορούν να συνοψιστούν (σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) στα παρακάτω:
1. Να ενημερωθούν οι μαθητές για την υφή του θρησκευτικού φαινομένου και για τις ζωντανές θρησκείες που σήμερα υπάρχουν στον κόσμο.
2. Να γνωρίσουν ιδιαιτέρως τη χριστιανική θρησκεία και κατ’ εξοχήν την Ορθοδοξία και με πλήρη προσωπική βούληση να τοποθετηθούν υπεύθυνα.
3. Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του λυτρωτικού μηνύματος του Ευαγγελίου και να καλλιεργήσουν το ήθος και την προσωπικότητά τους, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληματισμό και να βοηθηθούν για να πάρουν έμπρακτη θέση.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Στο Σχολείο μας ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται για να γνωρίζουν οι μαθητές μας την ορθόδοξη χριστιανική μας κληρονομιά, όπως αυτή διατηρείται στην όλη εκκλησιαστική μας παράδοση. Η κατ’ έτος προσκυνηματική μας εκδρομή στο Άγιο Όρος στοχεύει σ’ αυτό. Φυσικά, ο σεβασμός των μαθητών, που είναι αποδέκτες της κληρονομιάς αυτής είναι μέσα στα πλαίσια της διδακτικής μας προσπάθειας. Έτσι παίρνει μεγάλη σημασία ο διάλογος με τους μαθητές και ο συνεχής προβληματισμός, ιδιαιτέρως για θέματα της κοινωνικής διδασκαλίας του Χριστιανισμού.

Επίσης η βαθμιαία προσέγγιση των βαθύτερων στοιχείων της χριστιανικής πίστης γίνεται και με βάση την ιστορία και τη λατρεία της Εκκλησίας, σε συνδυασμό με τα ερωτήματα και τις αμφισβητήσεις του ανθρώπου, αλλά και σε συσχετισμό με τα άλλα θρησκεύματα.

Σε γενικές γραμμές γίνεται προσπάθεια να γνωρίσουν τα παιδιά τη θρησκευτική πίστη των πατέρων τους, να εκτιμήσουν και να εγκολπωθούν όλα τα θετικά στοιχεία της και να ζήσουν μέσα στο κοινωνικό σύνολο με όλες τις θετικές γι’ αυτό το σύνολο συνέπειες μιας συνειδητής θρησκευτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Προκειμένου να ευοδωθούν οι παραπάνω σκοποί και οι μαθητές να αποκομίσουν από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών τα μέγιστα οφέλη, στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής προσφέρουμε:
- υπεύθυνη συνάντηση των παιδιών μας με τα μορφωτικά αγαθά από την Αγία Γραφή, τους Πατέρες και όλη τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, καθώς και από κάθε άλλη πρόσφορη πηγή.
- την αξιοποίηση, όσο τούτο είναι δυνατό, των προσωπικών εμπειριών των μαθητών, ανάλογα με την ηλικία τους και τα ενδιαφέροντά τους.
- προβληματισμό και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών, πολιτικών ή άλλων ερεθισμάτων, που δέχονται οι μαθητές μέσα στη σύγχρονη κοινωνία.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται μέσω της προφορικής και γραπτής εξέτασής τους, που αποσκοπεί στον έλεγχο του βαθμού στον οποίο αφομοιώθηκε η διδασκόμενη ύλη. Μέσο αξιολόγησης αποτελούν, επίσης, κάθε είδους εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές και ελέγχουν τη μεθοδικότητα, την κριτική ικανότητα και τη διάθεσή τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.

Οι μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο μας και η πορεία τους στην κοινωνία αποτελούν για όλους μας έμπρακτη απόδειξη του ότι οι προσπάθειές μας καταλήγουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την ανάπτυξη ισχυρών προσωπικοτήτων, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του σήμερα και να θέσουν στέρεες βάσεις για την κοινωνία του αύριο.