Γεωγραφία

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται στις τάξεις Ε' και Στ' του Δημοτικού Σχολείου. Στην Ε' τάξη διδάσκεται το βιβλίο "Μαθαίνω για την Ελλάδα" και στην Στ' τάξη "Μαθαίνω για τις Ηπείρους".
 
Σκοπός του μαθήματος της Γεωγραφίας, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις βασικές γεωγραφικές γνώσεις οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην κατανόηση του ΧΩΡΟΥ-ΤΟΠΟΥ και των ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, που αναπτύσσονται ανάμεσα στις ανθρώπινες δραστηριότητες και τους φυσικούς παράγοντες.

Η γεωγραφική εκπαίδευση -και όχι μόνο- πρέπει να αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο αρχών το οποίο χαρακτηρίζεται από πανανθρώπινες αξίες και θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον και στην ισότητα όλων των λαών της γης.
 
Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων κάθε ενότητας οι διδάσκοντες:

α. μεριμνούν πάντα για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος.

β. σχεδιάζουν και προσεγγίζουν κάθε ενότητα, βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεών της.

γ. αξιοποιούν κάθε εποπτικό μέσο τόσο των βιβλίων, όσο και του εργαστηρίου μας: εικόνες, χάρτες, πίνακες, υδρόγειο σφαίρα, πυξίδα, διδαδίκτυο, διαδραστικούς πίνακες, προβολή videos και ντοκυμαντέρ.

δ. αναθέτουν εργασίες, ατομικές και ομαδικές, τις οποίες αξιολογούν και εκθέτουν.

ε. οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους σχετικούς με την ύλη του μαθήματος (Πλανητάριο, Αστεροσκοπείο).

στ. εφαρμόζουν τη διαθεματική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, καθώς το μάθημα της Γεωγραφίας είναι από τα προσφορότερα για τέτοιου είδους μεθόδους διδασκαλίας.

ζ. παρακινούν τους μαθητές, ώστε να δοκιμάζουν, να πειραματίζονται, να προσπαθούν.