Ιστορία

Η Ιστορία ανήκει σε μία μεγάλη οικογένεια επιστημών που έχει ως αντικείμενο μελέτης τους ανθρώπους ως κοινωνικά όντα, τις ανθρώπινες κοινωνίες. Γι' αυτό, άλλωστε, ονομάζονται Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Οι άνθρωποι, συνεπώς, και ό,τι σχετίζεται με τις ανθρώπινες σκέψεις, σχέσεις, δημιουργίες, δραστηριότητες ή πράξεις είναι το αντικείμενο της Ιστορίας και όχι μόνον η καταγραφή των γεγονότων.

Η διδακτική της Ιστορίας βρίσκεται σε στενή συνάφεια με τις εξελίξειςσ ε άλλους επιστημονικούς χώρους, όπως της Παιδαγωγικής, της Γνωστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας. Αποτελεί, έτσι, ένα συστηματικό κλάδο της επιστήμης της Ιστορίας, με αντικείμενο την καλλιέργεια της Ιστορίας μέσω της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης.

Αναλύει και οργανώνει την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και επικοινωνεί την Ιστορία εντός και μεταξύ διαφορετικών κοινωνιών.

Στο σχολείο μας, η καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης και συνείδησης δε γίνεται μόνο μέσα από το μάθημα που διδάσκεται σε κάθε τάξη, αλλά συμβάλλουν και εξωσχολικοί θεσμοί στη διαμόρφωση των παραπάνω στοιχείων, όπως:

α. Μουσεία με τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα: αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας, "ζωντανεύουν" το μάθημα και υποστηρίζουν με τον καλύτερο τρόπο το έργο του δασκάλου.
β. Το Διαδίκτυο: παρέχει πολυάριθμα και ποικίλα μέσα που βοηθούν στην προσπέλαση της ύλης, αλλά ταυτόχρονα στην αφομοίωση και εμπέδωσή της από το μαθητή.
γ. Βιβλιογραφία, χάρτες project, διαδραστικοί πίνακες.

Οι χρονικές περίοδοι που καλύπτει η διδακτέα ύλη κάθε τάξης είναι πολύ μεγάλες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

στη Γ΄ τάξη: διδάσκεται η προϊστορία και η μυθολογία (θεοί του Ολύμπου, Ηρακλής, Θησέας, Αργοναυτική Εκστρατεία, Τρωικός Πόλεμος, Οδυσσέας).

στη Δ’ τάξη: η ύλη αναφέρεται στα γεγονότα της περιόδου 1100 π.Χ.-146 π.Χ. (Γεωμετρικά, Αρχαϊκά, Κλασικά και Ελληνιστικά Χρόνια).

στην Ε’ τάξη: η ύλη αναφέρεται στα γεγονότα της περιόδου 146 π.Χ.-1453 μ.Χ. (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και τους Τούρκους).

στην ΣΤ’ τάξη: η ιστορική ύλη αφορά σε μία μεγάλη χρονική περίοδο, που αρχίζει από τα μέσα του 15ου αιώνα και ολοκληρώνεται στο τέλος του 20ου αιώνα. Περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά γεγονότα του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, την περίοδο της Αναγέννησης, τη Μεταρρύθμιση, τις μεγάλες ανακαλύψεις, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, τη Γαλλική Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.

Σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας σε κάθε τάξη δεν είναι η απομνημόνευση των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δεν είναι, εξάλλου, εφικτό να απομνημονευθεί ο όγκος των γεγονότων που κρίνονται σημαντικά στο πέρασμα των αιώνων.

Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός γενικού οργανωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου για τις ιστορικές εξελίξεις και η διαμόρφωση ιστορικής εικόνας και γνώσης των σημαντικότερων ιστορικών φαινομένων, ώστε να μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν το σύγχρονο κόσμο, μέσα στον οποίο μεγαλώνουν και για τον οποίο τα προετοιμάζει το Σχολείο.