Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Σχολικού Περιεχομένου

Η προσφορά της Ιονίου Σχολής στους μαθητές της δεν περιχαρακώνεται στην καλλιέργεια του πνεύματος και του σώματος. Αντίθετα, τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και σε διαγωνισμούς, γεγονός που αποσκοπεί:

1. στην ανάδειξη, σε πρώτη φάση, και εν συνεχεία στην καλλιέργεια των ταλέντων και των φυσικών κλίσεων των μαθητών

2. στην κοινωνικοποίησή τους

3. στην καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και του υγιούς συναγωνισμού.