Διαδικτυακή εκπαίδευση

Η Ιόνιος Σχολή αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, προκειμένου να διευρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία και να την επεκτείνει εκτός των στενών ορίων της σχολικής τάξης.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας μελέτης, κατανόησης και εμπέδωσης της ύλης των μαθημάτων έχει δημιουργηθεί η «ηλεκτρονική μερίδα» κάθε μαθητή, μέσω της οποίας λαμβάνει κάθε οδηγία ή βοήθημα που του αποστέλλει ο καθηγητής του.  Ανατρέχοντας στο διαδικτυακό τόπο του Σχολείου και χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς του κωδικούς (που του δίδονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς), έχει τη δυνατότητα να «κατεβάσει» έντυπα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, εργασίες και ασκήσεις.  Ώστε όλοι μπορούν να εκτυπώνουν στο σπίτι ή στο σχολείο, ό,τι τους χρειάζεται για τη μελέτη τους.