Η ασφάλεια των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον

Προστασία και πρόληψη

Τις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων και τους αύλειους χώρους της Ιονίου Σχολής παρακολουθεί υπεύθυνος Μηχανολόγος. Έτσι εξασφαλίζεται στο έπακρο η καλή λειτουργία και η ασφαλής διευθέτηση των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων και του σχολικού περιβάλλοντος εν γένει.

Ιατρός επισκέπτεται τις τάξεις, επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση, παρακολουθεί τους μαθητές και εξασφαλίζει, ώστε να πληρούνται οι συνθήκες υγιεινής.

Πρώτες βοήθειες στα παιδιά

Κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, ιδιαίτεροι χώροι πρώτων βοηθειών και ειδικευμένη Νοσηλεύτρια καλύπτουν τις παρουσιαζόμενες ανάγκες των παιδιών, παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση μικροτραυματισμού ή αδιαθεσίας. Άμεση είναι η ενημέρωση των γονέων.
 
Σε περιπτώσεις προπονήσεων, σχολικών ή διασχολικών αγώνων καθώς και κατά την καλοκαιρινή περίοδο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, παρευρίσκεται διαρκώς νοσοκομειακό αυτοκίνητο, για κάθε ενδεχόμενο.