Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ιόνιο Σχολή

Στο σχολείο της Ιονίου Σχολής λειτουργεί καθημερινά το γραφείο του Σχολικού Ψυχολόγου.

Το παιδί, μέσα στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας της Ιονίου Σχολής, επωφελείται από διάφορα ερεθίσματα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξή του και το οδηγούν στη διαδικασία της κοινωνικής του ωρίμανσης, μέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.

Ο σχολικός ψυχολόγος βρίσκεται και δραστηριοποιείται μέσα σε αυτό το ίδιο πλαίσιο για

  • να κατανοήσει
  • να συμβουλεύσει και
  • να βοηθήσει.

Ο Σχολικός Ψυχολόγος ενδιαφέρεται όχι απλά και μόνον για το μαθητή αλλά ολόπλευρα για το παιδί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού και πάντοτε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς, παρέχει συμβουλευτική σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα, όπως:

  • ψυχο-συναισθηματικής ανάπτυξης
  • συμπεριφοράς
  • μαθησιακών δυσκολιών
  • της καθημερινής ζωής και της σχέσης γονέα-παιδιού.

Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας καθώς και σε παιδαγωγικά θέματα.