Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

 

Οι υποτροφίες που χορηγούνται και η εγγραφή των νέων μαθητών/-τριών βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις κενές θέσεις που κάθε χρόνο προκύπτουν μετά την κατά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο.  

 --------------------------------------------------------

Για το σχολικό έτος 2024-’25, η Ιόνιος Σχολή προσφέρει:

 - σε νέους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γυμνασίου σχολ. έτους 2024-'25:

Μία (1) ολική υποτροφία για τον μαθητή/-τρια που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Δύο (2) μερικές υποτροφίες (50%), μία για το Γυμνάσιο στη Φιλοθέη και μία για το Γυμνάσιο στο Μαρούσι.

Δύο (2) μερικές υποτροφίες (25%), μία για το Γυμνάσιο στη Φιλοθέη και μία για το Γυμνάσιο στο Μαρούσι.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα για τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με προϋπόθεση τη διατήρηση των άριστων επιδόσεων και της εξαιρετικής συμπεριφοράς.

Χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη, πατήστε εδώ PDF 30

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά ή κατόπιν επισκέψεως στο Σχολείο (Φιλοθέη ή Μαρούσι), έως την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024.

  

-  σε νέους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Λυκείου σχολ. έτους 2024-'25:

Ολικές ή μερικές υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν τα δίδακτρα για τη φοίτησή τους στις τρεις τάξεις του Λυκείου, με προϋπόθεση τη διατήρηση των άριστων επιδόσεων και της εξαιρετικής συμπεριφοράς.

Οι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη, πατήστε εδώ PDF 30

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά ή κατόπιν επισκέψεως στο Σχολείο στη Φιλοθέη, έως την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024.

Συμπληρώστε την αίτηση ηλεκτρονικά στο link: https://tinyurl.com/26ryeajw

 

Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.