Βιβλίο

Η γωνιά της βιβλιοθήκης αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές δραστηριότητες, όπως είναι η ανάγνωση βιβλίων, η αφήγηση, η σύνθεση μίας ιστορίας, η αναζήτηση πληροφοριών για τομείς ενδιαφέροντος (ζώα, φυτά, διάστημα κ.λ.π.).
 
Συχνά οι μικροί αναγνώστες παρουσιάζουν και «διαβάζουν» στους φίλους τους το αγαπημένο τους βιβλίο, καλλιεργώντας έτσι τον προφορικό λόγο και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Η ανάγνωση ενός βιβλίου από τη νηπιαγωγό εμπλουτίζεται με ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αφήγηση.

Η προσέγγιση του έντεχνου λόγου ευχάριστα και αβίαστα, συντελεί στην ανάπτυξη μίας σχέσης ζωής με τα βιβλία, καθώς και στη σταδιακή κατάκτηση του γραμματισμού.

books