Μαθηματικές Έννοιες

Τα παιδιά από πολύ νωρίς αναζητώντας λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, περιγράφουν, αιτιολογούν, συγκρίνουν, μετρούν και παριστάνουν με σύμβολα τις ιδέες τους.

Σκοπός του Νηπιαγωγείου, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόσουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις.

Επίσης να επεξεργαστούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν, να συσχετίσουν αντικείμενα, να μετρήσουν, να αναγνωρίσουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Βασική επιδίωξή μας, είναι να βάλουν τα παιδιά τα απαραίτητα γνωστικά θεμέλια για τη συστηματικότερη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.

mathimatika