Φυσικές Επιστήμες

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το χώρο των Φυσικών Επιστημών, μέσα από δραστηριότητες του προγράμματος που διεγείρουν το ενδιαφέρον τους και πηγάζουν από τις ίδιες τις ανάγκες τους για μάθηση.

Συμμετέχουν σε καταστάσεις προβληματισμού και καλούνται να δώσουν απαντήσεις μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση διαφόρων υλικών και στοιχείων της φύσης.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα παιδιά παρακολουθούν μία σειρά πειραμάτων σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Εκεί, στη «γωνιά» των Φυσικών Επιστημών, έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με το νερό και τους μαγνήτες και να ανακαλύψουν τις ιδιότητες των αντικειμένων.

fysikes epistimes