Χορός

Γνωριμία με τον Χορό
 
Τα Νήπια μέσα από τη δημιουργική έκφραση, εξοικειώνονται με τις τεχνικές του σύγχρονου και κλασσικού χορού. Αναπτύσσουν τη δυνατότητα προσέγγισης του μαθήματος του χορού με την προσωπική κίνηση, την αισθητική αντίληψη, την καλλιέργεια του ρυθμού, τη σωστή ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων του σώματος.

n xoros1 862 n xoros2 862