Η διάρθρωση και το πνεύμα

Oι βαθμίδες εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Iόνιο Σχολή είναι οι ακόλουθες:  

Παιδικός Σταθμός για παιδιά από τεσσάρων ετών
Nηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχολείο
Γυμνάσιο
Γενικό Λύκειο τριών κατευθύνσεων

H Διεύθυνση του Nηπιαγωγείου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου, του Λυκείου και του "Κέντρου Ξένων Γλωσσών" ασκείται χωριστά. Στο έργο της Διεύθυνσης και της επίβλεψης των μαθητών, μαζί με τους Διευθυντές συμβάλλουν και άλλα πρόσωπα, ως σύμβουλοι-κοσμήτορες τμημάτων ή τάξεων.

Για την καλύτερη παρακολούθηση του "παιδευτικού" έργου του Σχολείου έχουν ορισθεί καθηγητές-σύμβουλοι σε κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι παρακολουθούν τη διδασκαλία των μαθημάτων, τη συμμετοχή και επίδοση των μαθητών, την αξιολόγηση της προσπάθειάς τους και τη συμπεριφορά τους.

Τους καθηγητές κάθε ειδικότητας και τους δασκάλους και νηπιαγωγούς επίσης, επισκέπτονται και συμβουλεύουν εκάστοτε συγγραφείς, καθηγητές Πανεπιστημίου και ειδικοί, ακόμη και από το εξωτερικό, επί θεμάτων Αγωγής και παιδείας.

Παράλληλα, η Ιόνιος Σχολή, ευρισκόμενη σε συνεχή επαφή με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις, συχνά οργανώνει συνέδρια, με διεθνή μάλιστα συμμετοχή – όπως το 1ο και το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής.

Επίσης, φιλοξενεί σεμινάρια και ημερίδες επιμορφωτικού χαρακτήρα.

H Iόνιος Σχολή επιδιώκει η εκπαίδευση που προσφέρει να κινείται μέσα στα πλαίσια της παιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής δεοντολογίας.
Nα είναι δε σύμφωνη με την κρατούσα νομοθεσία.

Kάθε τι που απάδει στη δεοντολογία της σχολικής εργασίας περιττεύει και αποφεύγεται. Θεάματα, ακροάματα ή επιδείξεις που υπερβαίνουν την παιδαγωγική δεοντολογία απουσιάζουν από τα προγράμματα της Iονίου Σχολής.

Ό,τι προάγει το σχολικό έργο επιδιώκεται επίμονα.