Ο Σύλλογος Αποφοίτων

Το ξεκίνημα - Τα πρώτα χρόνια

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ιονίου Σχολής  ιδρύθηκε το 1934.
Πρώτος Πρόεδρος του Συλλόγου υπήρξε ο καθηγητής Ευάγγελος Φωτιάδης, ο οποίος ήταν και Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Στις πρώτες δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνεται και η έκδοση του περιοδικού «ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», τεύχη του οποίου υπάρχουν στο αρχείο του Συλλόγου, από επιτροπή αποφοίτων.
Κατά την περίοδο του Παγκοσμίου Πολέμου ο Σύλλογος διέκοψε τη λειτουργία του και επανιδρύθηκε το 1950.
 
Τα νεότερα χρόνια

Ο Σύλλογος των Αποφοίτων της Ιονίου Σχολής επανιδρύθηκε, στη σημερινή μορφή του, το 1987. Όπως προκύπτει από το καταστατικό του, οι σκοποί του Συλλόγου είναι να αναπτυχθεί η προσωπική επαφή μεταξύ των μελών του αλλά και να δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας με Συλλόγους Αποφοίτων άλλων σχολείων.

Ο Σύλλογος, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, δραστηριοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:
Αλληλοβοήθεια. Αλληλο-υποστήριξη, σαν κύρια φροντίδα των αποφοίτων της Ιονίου Σχολής.
Η όσο το δυνατόν συχνότερη επικοινωνία των αποφοίτων μεταξύ τους.
Δημιουργία του πρώτου αρχείου με ονόματα και διευθύνσεις αποφοίτων και παλαιών μαθητών
Έκδοση της εφημερίδας «Αργώ»
Εκδηλώσεις προς τιμήν παλαιών καθηγητών της Ιονίου Σχολής και αποφοίτων που διαπρέπουν σε διάφορους τομείς κοινωνικής δράσης
Εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία εορτών
Βραβεύσεις αποφοίτων της Ιονίου Σχολής που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Τεχνολογικά ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 
Ο Σύλλογος Αποφοίτων στο διαδίκτυο

Το 2006, με πρωτοβουλία των αποφοίτων της τάξης του 1993, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα των αποφοίτων www.ioniosclub.gr, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, μεταξύ των άλλων, να βρει τα ονόματα πολλών παλαιών μαθητών της Ιονίου Σχολής, ανά έτος αποφοίτησης, μαρτυρίες για την ιστορία και τα πρόσωπα της Σχολής, φωτογραφίες παλαιές και νεότερες και ενημέρωση για συναντήσεις συμμαθητών.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων της Ιονίου Σχολής είναι πάντα στη διάθεση όλων, για να δίνει όσα στοιχεία έχει και να βοηθάει, όσο μπορεί, ώστε να μη χαθεί η επαφή μεταξύ των παλαιών συμμαθητών.