Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας

Έχοντας υπόψη μας τη σπουδαιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια για την ομαλή ένταξη και πορεία του νηπίου στην κοινότητα της τάξης, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, έχουν καθιερωθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών και του σχολικού ψυχολόγου με τους γονείς.

Εκτός από τις ετήσιες καθορισμένες συναντήσεις, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας καθημερινά, όταν κριθεί αναγκαίο.

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στο Νηπιαγωγείο.

Το παιδί μέσα στο σχολικό πλαίσιο, επωφελείται από διάφορα ερεθίσματα που ευνοούν την ανάπτυξή του και το οδηγούν στη διαδικασία της κοινωνικής του ωρίμανσης, μέσα από την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς του.

Ο σχολικός ψυχολόγος βρίσκεται σ' αυτό το ίδιο πλαίσιο για να κατανοήσει, να συμβουλεύσει, να βοηθήσει, ενδιαφερόμενος όχι απλά και μόνο για το νήπιο, αλλά για το παιδί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του παιδιού και πάντοτε σε συνεργασία με την οικογένεια και τους εκπαιδευτικούς, ο σχολικός ψυχολόγος παρέχει (σε γονείς και εκπαιδευτικούς) συμβουλές σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης, συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στα καθημερινά θέματα ζωής και σχέσης γονέα-παιδιού.

Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό κομμάτι του ρόλου του ψυχολόγου, αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νηπιαγωγών σε παιδαγωγικά θέματα.