Φυσική Αγωγή

Ο σκοπός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, ενώ η ποικιλία των στόχων αναδεικνύει τον πλούτο και τις δυνατότητες του μαθήματος.

Έτσι, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η Φυσική Αγωγή συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά.

Αυτό σημαίνει ότι μέσω της Φυσικής Αγωγής αναπτύσσονται και καλλιεργούνται τρεις βασικοί τομείς της προσωπικότητας του μαθητή: ο γνωστικός, ο ψυχο-σωματικός και ο συναισθηματικός.  Η Φυσική Αγωγή δε σημαίνει απλά τη διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων, αλλά  στην Ιόνιο Σχολή, μέσα από την κίνηση και την άθληση, επιδιώκουμε:

1. στο γνωστικό-διανοητικό τομέα: την κατανόηση όρων και εννοιών σχετικών με τη Φυσική Αγωγή, τη διδασκαλία κανόνων που διέπουν κάθε άθλημα, την ενημέρωση σχετικά με την ιστορία του Αθλητισμού και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

2. στον ψυχο-σωματικό τομέα: την απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια αρχών και αξιών, τη διαμόρφωση φίλαθλης συμπεριφοράς και τη θεμελίωση ενός σωστού και ισορροπημένου τρόπου ζωής.

3. στο συναισθηματικό τομέα: την προσφορά χαράς και ευεξίας.
 
Ειδικότερα, στις τάξεις Α’ και Β’ του Δημοτικού Σχολείου της Ιονίου Σχολής οι μαθητές αφιερώνουν δύο ώρες εβδομαδιαίως σε  παιχνίδια με στόχο την ψυχο-κινητική ανάπτυξή τους ή στους Ελληνικούς Χορούς.
Στις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ αφιερώνονται τρεις ώρες εβδομαδιαίως στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. ένα συνεχόμενο δίωρο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές ασχολούνται, κατόπιν επιλογής τους, με τα Αγωνίσματα Στίβου, την Κολύμβηση, την Ξιφασκία, το Τέννις ή τους Ελληνικούς Χορούς.

β. μία ώρα, κατά την οποία το μάθημα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Ιονίου Σχολής.

Η διδασκαλία συμπληρώνεται με τη λειτουργία αθλητικών ομίλων, που λειτουργούν σε ώρα πέραν του πρωινού προγράμματος (2:30’ μ.μ.-4:00’ μ.μ.).